Wonen en energie

Schiedam: focus met energieke ambitie

Op 12 december 2015 is er in Parijs een nieuw Klimaatakkoord gesloten. Maar liefst 165 landen tekenden de afspraak dat we in de tweede helft van deze eeuw niet meer broeikasgassen uitstoten, dan er kunnen worden opgenomen. De Gemeente Schiedam ziet dit als extra bevestiging dat we moeten doen wat we kunnen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Gemeenten, inwoners en bedrijven bepalen samen hoe zij dit met elkaar gaan doen. Het nieuwe Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 (*) geeft richting en focus. Met een ambitieus doel! Dit doel is de CO2-uitstoot in Schiedam vòòr 2030 met 30 % te verminderen ten opzichte van 1990.

Schiedammers hebben hoge ambities en willen verduurzamen. Veel projecten, initiatieven en impulsen geven energie aan de stappen die we willen zetten. Enkele voorbeelden vindt u hieronder. Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor verduurzaming van zijn of haar woning, werk, vervoer, enzovoorts. De gemeente zorgt voor goede informatie en faciliteiten daartoe en stimuleert samenwerking zoals met acties voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen.

*De bijlagen bij het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020: Nulmeting CO2-emissie en potentieelstudie Gemeente Schie…_1, Klimaatwinkelen gemeente Schiedam 2015, Notitie Scenarios uitwerking en Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan Schiedam.

Initiatieven