Wat doet de gemeente zelf?

De gemeente wil zelf ook verduurzamen en graag zichtbaar maken wat er intern allemaal gedaan wordt. Voorbeelden zijn niet alleen het scheiden van afval, de elektrische auto’s en de duurzame koffie- en theeautomaten, maar ook het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen en duurzaam inkopen. We zijn er ook trots op dat de gemeente al meer dan 25 jaar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt voor het onderhouden van openbaar groen. Daarnaast is het zo dat alle elektriciteit die de gemeente Schiedam afneemt duurzaam is opgewekt uit 100% Nederlandse wind. Ook heeft Schiedam met een team van inwoners, politici en ambtenaren al twee keer aan de Energy Battle van het Kimaatverbond meegedaan. In 2013-2014 heeft Schiedam zelfs gewonnen!

Komende tijd wil de gemeente onder andere meer inzetten op het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, bestedingen bij lokale ondernemers, het verduurzamen van de kantoorartikelen die in het Stadskantoor gebruikt worden en onderzoek doen naar de mogelijkheid om een energieboulevard langs de A20 op te zetten.  Met een ambitieus doel! Dit doel is de CO2-uitstoot in Schiedam vòòr 2030 met 30 % te verminderen ten opzichte van 1990. Het nieuwe Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020 (*) geeft daarbij richting en focus.

*De bijlagen bij het Klimaatbeleidsplan Schiedam 2016-2020: Nulmeting CO2-emissie en potentieelstudie Gemeente Schie…_1, Klimaatwinkelen gemeente Schiedam 2015, Notitie Scenarios uitwerking en Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleidsplan Schiedam.

Initiatieven