Flora & Fauna

Afgelopen 5 jaar is de aanwezigheid van flora en fauna in de stad goed in de gaten gehouden. Over het algemeen kan worden gesteld dat het met de stand van de natuur in onze leefomgeving goed gesteld is. Schiedam is vooruitstrevend rond burgerinitiatieven zoals de bijenbaan, tuinieren voor de voedselbank en natuur- en milieu educatie.

In 2015 heeft de gemeenteraad van Schiedam de ‘Groen blauwe structuurvisie’ unaniem aangenomen. In deze visie worden de ambities van de burgers van Schiedam over groen en water voor de komende 20 jaar geregeld. De Groen blauwe Structuurvisie vervult uiteenlopende behoeften om te komen tot een aantrekkelijke, groene en waterrijke stad. Verbinding is daarbinnen een sleutelwoord: historisch, ecologisch, recreatief, noord-zuid. Ook het behoud en de bereikbaarheid van een aantal cultuurhistorische en ecologische parels zijn in de visie opgenomen. Ambities in de visie zijn onder meer: de Poldervaartroute, landijsbaan status van groene parel, stadslandbouw toepassen en onderzoek doen naar de wateropgave in Schiedam West.

Daarnaast wil de gemeente de activiteiten van het NME centrum uitbreiden naar andere doelgroepen, waaronder voortgezet onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de inwoners van de stad.

Initiatieven