Leven & Gezondheid

Schiedam en de Schiedammers maximaal tot hun recht laten komen. Dát is ons uitgangspunt. Daarom zetten wij voor de stad als geheel en Schiedammers in op:

1. Versterken van eigen kracht en de collectieve kracht van de samenleving
2. Begeleiden en waar nodig ondersteunen van individuen of groepen die dat nodig hebben
3. Vergroten van kennis, welzijn en meedoen in de samenleving

De weg waarlangs dat gebeurt is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein. Hier leest u onder meer hoe wij bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en de gezondheid van onze inwoners. Dat is een belangrijk ingrediënt om ‘meedoen’ in de samenleving te bevorderen. De gemeente is hierin slechts een speler. Samenwerking met bewoners en andere partijen, zoals onderwijsinstellingen of huisartsen, is noodzakelijk, omdat eigen kracht en initiatieven van bewoners uiteindelijk bepalend zijn in het duurzaam ontwikkelen van de samenleving.

Initiatieven