Meedoen met de plannen voor het Schiedams havengebied

Het havengebied van Schiedam wordt ontwikkeld om de economische kracht te versterken en te zorgen voor een gezond en aantrekkelijk omliggend woongebied. De ambities voor het Schiedamse havengebied worden in themagroepen uitgewerkt, waaronder een themagroep ‘duurzaamheid’.

Duurzame mogelijkheden

De bedrijven in het havengebied maken bijna allemaal gebruik van fossiele brandstof (olie-en gas). De duurzame energietransitie biedt kansen voor deze bedrijven om over te stappen van vervuilende fossiele brandstoffen naar milieuvriendelijke/duurzame energie. Deelnemers uit de werkgroep gaven aan een uitvoeringsorganisatie op te willen zetten voor de energietransitie in de Schiedamse Zeehaven. Om de adviezen van de deelnemers van de werkgroep te realiseren is in mei 2017 een stuurgroep opgericht om het havengebied te verduurzamen. De stuurgroep is een samenwerking tussen Gemeente Schiedam, het Schiedams Energie Collectief (SEC) en Proton Ventures. Proton Ventures is een engineering bedrijf dat een van de koplopers is in ammoniak gerelateerde technologie en producten.

Inventarisatiegesprekken

In juni en juli 2017 zijn er inventarisatiegesprekken met omliggende bedrijven van Vijfsluizen en Wilhelminahaven. Kevin Kardux, projectleider/uitvoerder van Proton Ventures vertelt: ‘Via de gesprekken onderzoeken we waar de bedrijven rondom het havengebied behoefte aan hebben en wat zij kunnen bieden om energietransitie plaats te laten vinden. Hierdoor kan in kaart gebracht wordt op welke manier verduurzaming interessant kan zijn’. Het wordt zeer op prijs gesteld als bedrijven mee willen denken en meedoen. U kunt deelnemen door een mail te sturen naar duurzaamhavengebied@protonventures.com. Op 31 oktober werd tijdens een Stadserf over de havenontwikkelingen deze presentatie gegeven.

De stuurgroep heeft tot eind 2017 de tijd om met partners in het gebied te komen tot concrete business cases. Lees ook het artikel Veel duurzame ideeën voor haven Schiedam Opent in nieuw venster op de website van Nederland MVO Opent in nieuw venster.


Andere initiatieven