Afval gescheiden inzamelen

De gemeente en Irado streven ernaar het afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. En de hoeveelheid restafval terug te dringen, zodat verwerking van afval betaalbaar blijft.

Afvalscheiding
Niet-gescheiden afval gaat direct naar de verbrandingsoven. Het verbranden kost geld, wat wordt doorbelast in de afvalstoffenheffing. Ook komt bij verbranding het natuuronvriendelijke CO2 vrij. Wanneer u afval gescheiden aanbiedt, kan een groot deel worden hergebruikt. Bij hergebruik zijn er minder primaire grondstoffen nodig voor het maken van nieuwe producten of stoffen. Hierdoor kunnen nieuwe producten of stoffen goedkoper worden gemaakt en aangeboden. Ook raken de grondstofbronnen minder snel uitgeput en is er minder CO2-uitstoot.

Om afval eenvoudig gescheiden in te zamelen staan in elke wijk Afval Apart Punten waar u uw glas, papier, kunststof en textiel kwijt kunt. Ook grofvuil en elektrische apparaten die gescheiden worden aangeboden, kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Twijfelt u over wat in welke container hoort? Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer.

Verbeteren
De afgelopen jaren is de afvalscheiding in Schiedam al verbeterd maar het kan nog beter. Een groot deel van het afval dat in de restafvalcontainers wordt weggegooid kan gescheiden worden. De gemeente kan afvalscheiding op meerdere manieren stimuleren, bijvoorbeeld met servicemechanismen, prijsprikkels of campagnes. Welke combinatie van maatregelen ook gekozen wordt, het succes ervan valt of staat bij de bereidheid van Schiedammers om hun gedrag daadwerkelijk aan te passen. Kennis van afvalpreventie en afvalscheiding, een positieve houding en bij Schiedam passende inzamelmethodes dragen bij aan acceptatie van maatregelen.

In gesprek met Schiedammers
De gemeente, de Kleine Ambassade en Irado zijn in 2016 volop in gesprek geweest met diverse groepen in de stad over hun idee├źn en verbeterpunten. Lees meer in het nieuwsbericht ‘Schiedammers praten enthousiast over afval scheiden‘.


Andere initiatieven