Economie

Een gezonde economie is voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling van de stad en een sterke sociale structuur. Het leidt tot goede vestigingsvoorwaarden voor ondernemers, behoud en vergroten van de werkgelegenheid, verbeteren van het onderwijsaanbod, versterken van de stedelijke kwaliteit en het vergroten van het maatschappelijk perspectief voor Schiedammers.

Op 31 mei 2016 is de Kadernota Economie ‘Ruimte voor ondernemen’ vastgesteld. Op dit moment wordt een nieuwe Uitvoeringsagenda Economie ontwikkeld, waarin de relevante economische ontwikkelingen worden aangegeven en het economisch perspectief van Schiedam geschetst wordt. De ontwikkelingen gaan snel, denk bijvoorbeeld aan veranderingen op het gebied van kennis, grondstoffen, energie, ict, en verduurzaming. We bevinden ons in een periode van transitie. Deze trends en ontwikkelingen geven richting aan de opgaven waar Schiedam voor staat.

Lees op de site van Het Ondernemersbelang het interview dat wethouder Patricia van Aaken in juni 2016 gaf, over duurzame economische ontwikkelingen in Schiedam.

Initiatieven