Economie

Verbinden, vernieuwen en benutten. Het zijn cruciale sleutelwoorden voor een succesvolle overgang naar de economie van de toekomst. De gemeente wil samen met ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen en partners in de regio werken aan die vernieuwing. Dat is nodig om de sterke economische positie van Schiedam te behouden en versterken.

In het Uitvoeringsprogramma Economie Opent in nieuw venster (3,78MB) kunt u lezen hoe de gemeente dit gaat aanpakken. Het programma is tot stand gekomen na overleg met tal van samenwerkingspartners uit Schiedam en de regio. Begin juni 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma.

Kern
De gemeente kiest voor een samenhangende gebiedsgerichte aanpak van de binnenstad, havens en bedrijventerreinen. Die gebieden gaat de gemeente niet alleen versterken door de openbare ruimte en wegen aan te pakken maar juist ook door bedrijven te helpen zich duurzaam te ontwikkelen, innovatie te stimuleren en bijvoorbeeld het onderwijs beter te laten aansluiten bij de vraag naar arbeidskrachten. De gemeente wil verder de samenwerking met en tussen partijen bevorderen, (regionale) netwerken versterken en een partner zijn voor economische initiatieven.

Meer weten?
Voor meer informatie over het Uitvoeringsprogramma Economie kunt u contact opnemen met Rob Christiaanse op telefoonnummer 14 010. Lees hier de Kadernota Economie ‘Ruimte voor ondernemen’, die op 31 mei 2016 is vastgesteld.

Lees op de site van Het Ondernemersbelang het interview dat wethouder Patricia van Aaken in juni 2016 gaf, over duurzame economische ontwikkelingen in Schiedam.

Initiatieven