Mobiliteit

Schiedam kiest voor duurzame bereikbaarheid: Een goede bereikbaarheid en tegelijkertijd de verkeersveiligheid vergroten, de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit verbeteren en de belasting van het milieu verminderen. Het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) heeft niet voor niets de naam GVVP 2011-2020 Schiedam Duurzaam Bereikbaar gekregen! In het GVVP is het gemeentelijk beleid op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid voor de periode tot 2020 vastgelegd, met een doorkijk naar 2030.

Schiedam wil zich de komende jaren inzetten om haar strategische positie in de Zuidelijke Randstad te versterken. De gemeente wil de lokale bereikbaarheid verbeteren om bij te dragen aan een vitale stad, waar het goed leven en wonen is. Dat betekent duurzame bereikbaarheid, goed voor mens, economie en milieu. Duurzame mobiliteit richt zich op een slim, efficiënt, energiezuinig en milieuontlastend gebruik van de verkeers- en vervoersinfrastructuur. Daarbij wil de gemeente het ook aantrekkelijk maken om de fiets te pakken. Daar zal extra op worden ingezet, onder andere door het verbeteren van de kwaliteit van de fietspaden en te zorgen voor betere fietsparkeermogelijkheden.

Initiatieven