Dag van de Duurzaamheid: Verkiezing Duurzame Stadsinitiatieven!

6 oktober 2016

De organisatie van de Schiedamse Dag van de Duurzaamheid is verrast over het grote aantal aanmeldingen voor de Verkiezing Duurzame Stadsinitiatieven. Enerzijds mooi om te constateren dat het verduurzamen van Schiedam leeft, anderzijds een lastige klus voor De Duurzaamheidsrapporteurs die -onafhankelijk- van de organisatie de opdracht kregen een selectie van 6 initiatieven te maken. Tijdens de Dag van de Duurzaamheid worden onderstaande 6 initiatieven gepitcht. Alle aanwezigen kunnen stemmen om te bepalen welke initiatieven worden beloond met 5.000 euro, als bijdrage aan de realisatie van het initiatief.

Beeclear – Energie besparen en CO2-reductie begint bij u thuis.

Het duurzaam omgaan met energie begint met het bewust worden van het eigen verbruik. Een duidelijk overzicht van het verbruik is daarvoor noodzakelijk. We sluiten hierbij aan bij de uitrol van de “slimme meter”. De “slimme meter” is helaas niet compleet zonder een energiemanagementsysteem. De BeeClear is zo’n systeem. De BeeClear geeft inzage in de CO2-emissie per huishouden als het gaat om energieverbruik. Dit systeem maakt o.a. sluipverbruikers inzichtelijk, houdt uw CO2-emissie bij, logt uw energieverbruik en vertaalt dit naar kosten. De energiegegevens zijn terug te zien in overzichtelijke “realtime” grafieken. Tevens is het mogelijk de BeeClear als sensor te gebruiken in huis- en gebouwautomatisering. Door het verloten van 50 BeeClears willen we de inwoners van Schiedam helpen bij het besparen van energie en het reduceren van de CO2-uitstoot.

Het duurzame idee van ZPVL in samenwerking met Stichting Milieu Dichterbij

Idee: Een school in Schiedam wordt uitgeloot waar de stichting 4 zonnepanelen aan schenkt. Er volgt in een uitgekozen klas een presentatie met uitleg en een leuke bezigheid met zonnepanelen. Op een goed zichtbare plaats hangen we een monitor met de opbrengst van de panelen. Op die manier worden de leerlingen dagelijks geprikkeld en wordt het normaal dat men zich met duurzaamheid bezig houd. Mocht de school op een later moment de middelen en de ambitie hebben om uit te breiden dan is dit mogelijk. De stichting zal met dit idee ook fondsen aanschrijven, zodat het niet bij 1 school hoeft te blijven. De € 5000,- wordt dan ook volledig gebruikt voor de kosten van de oprichting, de voorlichting en in het schenken van een compleet werkend systeem met monitoring aan een school. Ik ben ervan overtuigd dat echt goede voorlichting en een goed verhaal een grote indruk zal maken op het gebied van verduurzaming in onze samenleving. Op deze manier gaat duurzaamheid nog meer leven in Schiedam.

“Nul op de Meter” (NoM) bij Stichting KNNV Natuurcentrum De Boshoek

De term “Nul op de Meter” is een concept uit de bouwwereld met de gedachte om woningen energie neutraal te bouwen of te verbouwen. De vrijwilligers van De Boshoek zijn vanaf 2009 actief om het energieverbruik omlaag te krijgen. Tot nu toe is dat aardig gelukt, ondanks de beperkte financiële middelen. In 2015 is het elektriciteitsverbruik met bijna 60% afgenomen t.o.v. 2009 en het gasverbruik was circa 40% lager. Gelet op het toegenomen gebruik van De Boshoek (een voormalig noodschoolgebouw) is dat een enorme prestatie. Om het elektriciteitsverbruik verder te reduceren hebben we een drie sporen plan.
1. Nog meer energie besparende maatregelen, 2. Het resterende elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken met een PV installatie en 3. het energieverbruik inzichtelijk maken aan bezoekers.

The Most Inclusive Party

Een feest waar iedereen mee kan doen, ongeacht geld, cultuur of fysieke staat; iedereen is uitgenodigd. Zou dat niet mooi zijn?! Daarom organiseren wij The Most Inclusive Party en de eerste zal plaatsvinden in Schiedam. Een feest waar je bij aan kunt sluiten zonder er naar toe te hoeven, via een app op je telefoon. Waar muziek uit alle culturen gedraaid wordt, omdat iedereen een lied aan kan vragen. Een feest voor iedereen, ook mensen die het zich niet kunnen veroorloven naar een feest toe te reizen of mensen die fysiek niet in staat zijn te reizen, doordat ze in het ziekenhuis liggen of in een zorginstelling. Door het inbouwen van een functie waar de telefoon meetrilt op de maat van de muziek kunnen dove mensen ook meedansen. Geen beperking mag in de weg staan. Je kunt het feest vanuit elke locatie bijwonen, thuis of samen in het buurthuis. Geen CO2 uitstoot van auto’s of bussen om bij een speciale locatie te komen. Doordat iedereen zijn eigen oortjes gebruikt van de telefoon krijg je een grote silent disco, dus geen geluidsoverlast voor de buurt of omgeving. Het geld zullen we gebruiken voor de ontwikkeling van de app en om bekendheid te geven aan het feest. Doel is het eerste feest nog dit jaar in Schiedam te laten plaatsvinden.

Schiedamse Stadsimkers – duurzame bijenstal

In december 2015 is er officieel een stichting opgericht voor de Schiedamse Stadsimkers die sinds begin 2014 actief zijn in Schiedam. De stichting heeft zich tot doel gesteld een goed leefgebied te creëren voor de bijen en vlinders in de stad. Als stichting zijn de Stadsimkers een betere gesprekspartner voor de gemeente en fondsen. Dit is van belang omdat de stichting ambitieuze plannen heeft die zij de komende vijf jaar wil gaan realiseren. Een van deze ambities is de bouw van een duurzame bijenstal.

‘Circulaire economie in het klein op LIFE College’

Als 1e Ecoschool in Schiedam is het LIFE College bewust en duurzaam haar onderwijs aan het ontwikkelen. Dit doet zij samen met haar leerlingen en studenten. MBO studenten ‘Inspecteur Leefomgeving’ zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe zij een onderwijsprogramma op kunnen stellen, waarbij zij les/voorlichting geven aan onze VMBO leerlingen over afvalscheiding. Gekoppeld aan dit lesprogramma willen wij een wedstrijd uitschrijven wie (of welke groep) de meeste afval in kan zamelen in de school zelf en in de (directe) omgeving van de school. Dit ingezamelde afval gaan de VMBO leerlingen (onder begeleiding van professionals en/of MBO studenten) hergebruiken en tijdens een buitenschoolse workshop verwerken tot een kunstwerk. De beste kunstwerken kunnen (mogelijk) op strategische plekken in de omgeving geplaatst worden.